Tancament Pista Poliesportiva CNT.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Xavier Mateu Palau (RV4 Arquitectura)
Superfície edificada: 4.200 m2
Duració de les obres: 8 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top