Edifici C/ Antoni Torrella.

Obra nova - Edifici Plurifamiliar

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 1.512 m2
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top