Casa C/Sant Jaume.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Jon Tugores
Superfície edificada: 150 m2
Duració de les obres: 10 mesos
Any de finalització: 2023

Back to Top