Romanica de Barbera.

Reforç Estructural

Project Description

Ubicació: Barbera del Vallès
Direcció Facultativa: Josep Lluis Gonzalez Moreno-Navarro
Superfície edificada: 450 m2
Duració de les obres: 4 mesos
Any de finalització: 2014

Back to Top