Residència Vapor Gran.

Reforma Integral - Residència assistida

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Duran Arquitectes
Superfície edificada: 5.950 m2
Duració de les obres: 9 mesos
Any de finalització: 2015

Back to Top