Portal Parc a Terrassa.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI DE 75 VIVENDES, 2 PLANTES COMERC. I OFICINES
Ubicació: TERRASSA
Arquitecte: Joan Baca Pericot i Francesc Bacardit
Superfície edificada: 22.000 m2
Duració de les obres: 38 mesos
Any de finalització: 1995
Back to Top