Escola Tecnos.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Montse Pujals Ginebreda
Superfície edificada: 330 m2
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2016

Back to Top