Residencia Colònia Güell.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Santa Coloma de Cervelló
Direcció Facultativa: Daniel Mòdol Deltell
Superfície edificada: m2
Duració de les obres: 9 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top