Fundació Avan.

Reforma

Project Description

Ubicació: Sabadell
Direcció Facultativa: Jesus Motera Rodriguez
Superfície edificada: m2
Duració de les obres: 3 mesos
Any de finalització: 2021

Back to Top