Casa Sant Cugat del Vallès.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Sant Cugat del Vallès
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 680 m2
Duració de les obres: 12 mesos
Any de finalització: 2018

Back to Top