Operación Triunfo.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: PROEN Projectes d’enginyeria S.L.
Superfície edificada: m2
Duració de les obres: 3 mesos
Any de finalització: 2017

Back to Top