Casa C/Pinatells.

Obra Nova - Vivendes Unifamiliars

Project Description

Ubicació: Matadepera
Direcció Facultativa: Josep Aurell
Superfície edificada: 305 m2
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2015

Back to Top