Laboratori de Medi Ambient (Diputació de Barcelona).

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: CPQ Ingenieros
Superfície edificada: 250 m2
Duració de les obres: 4 mesos
Any de finalització: 2019

Back to Top