Nespresso, La Maquinista.

Retail

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Jaume Pons Arquitectura
Superfície edificada: 200 m2
Duració de les obres: 3 mesos
Any de finalització: 2021

Back to Top