Cases C/Can Carbonell.

Passive House

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Pau Duran (DAR)
Superfície edificada: 800 m2
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top