M.A. Tarrago S.A..

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Manresa
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 1.730 m2
Duració de les obres: 12 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top