Hospital de Martorell.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Martorell
Direcció Facultativa:
Superfície edificada: 192 m2
Duració de les obres: 6 mesos
Any de finalització: 2020 (previst)

Back to Top