Edifici C/Santa Anna.

Edifici Residencial

Project Description

Ubicació: Badalona
Direcció Facultativa: Antoni Poch Vives
Superfície edificada: 750 m2
Duració de les obres: 15 mesos
Any de finalització: 2019

Back to Top