Església C/Àlaba.

Obra nova - Edifici de Serveis

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Luís Valiente
Superfície edificada: 1.500 m2
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2020

Back to Top