Estació de Sant Cugat del Vallès.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 15 VIVENDES, 18 PLACES DE PARKING I 3 LOCALS COMERCIALS
Ubicació: SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arquitecte: Cesc Duran
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2003
Back to Top