Carrer Colon.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 24 HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I PARKINS
Ubicació: C/ COLON CANTONDA AMB CTRA. MONTCADA
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2006
Back to Top