Verdi, Sant Cugat del Vallès.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 10 HABITATGES, AMB JARDINS I PISCINA
Ubicació: SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arquitecte: Alberto Álvarez
Duració de les obres: 20 mesos
Any de finalització: 2005
Back to Top