C.E.I.P. Sant Andreu de Llavaneres.

Edifici de Serveis

Project Description

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres
Direcció Facultativa: Albert Cusó Mas – BrufauCusó estudi d’arquitectura
Superfície edificada: 100 m2
Duració de les obres: 2 mesos
Any de finalització: 2015

Back to Top