Edifici C/Gignàs.

Reforma integral

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Marcos Andrés Trenado
Superfície edificada: 1.429 m2
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2019

Back to Top