Concessionari SARSA (Seat i Volkswagen).

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Daniel Puente Quer (DSL)
Superfície edificada: 3.677 m2
Duració de les obres: 7 mesos
Any de finalització: 2019

Back to Top