Edifici C/Besalú.

Obra nova - Edifici Plurifamiliar

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Carles Casanellas Montserrate
Superfície edificada: 1.250 m2
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2020 (previst)

Back to Top