Edifici C/Balcells.

Obra nova - Edifici residencial

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Borja Esteve Basart
Superfície edificada: 692 m2
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2022

Back to Top