Casa C/Margenat.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Jaume Pons Arquitectura
Superfície edificada: 698 m2
Duració de les obres: 20
Any de finalització: 2022

Back to Top