Casa C/Monestir.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 600 m2
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2017

Back to Top