Castellar del Vallès (Portabella).

Edificis residencials

Project Description

EDIDIFICI PLURIFAMILIAR DE 23 HABITATGES I APARCAMENTS
Ubicació: C/ PORTABELLA – CASTELLAR DEL VALLÈS
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2002
Back to Top