Edifici C/Avinyó.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Barcelona
Direcció Facultativa: Efecto Muaré SCP
Superfície edificada: 250 m2
Duració de les obres: 8 mesos
Any de finalització: 2020 (previst)

Back to Top