Edifici C/Castellvi.

Obra nova - Edifici residencial

Project Description

Ubicació: Sant Cugat del Vallés
Direcció Facultativa: Belén Álvarez Fernández
Superfície edificada: 805 m2
Duració de les obres: 12 mesos
Any de finalització: 2022

Back to Top