Set Terres – Llivia.

Reforma Integral - Hotel Rural

Project Description

Ubicació: Llivia
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 484 m2
Duració de les obres: 10 mesos
Any de finalització: 2016

Back to Top