Sonpura.

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Viladecavalls
Direcció Facultativa: Joan Folch Filella
Superfície edificada: 5.010 m2
Duració de les obres: 12 mesos
Any de finalització: 2022

Back to Top