Edifici C/Sant Francesc.

Obra nova - Edifici residencial

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Pau Roig i Avilés
Superfície edificada: 1.480 m2
Duració de les obres: 15 mesos
Any de finalització: 2022

Back to Top