Residència Guru Valdoreix.

Edificis de Serveis

Project Description

RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB PSICOSI I AUTISME
Ubicació: VALLDOREIX
Arquitecte: Mercè García
Superfície edificada: 1.586,96 m2
Duració de les obres: 15 mesos
Any de finalització: 2009
Back to Top