C.E.I.P. a Manresa.

Edificis de Serveis

Project Description

CENTRE DOCENT 2. L. LA PARADA
Ubicació: MANRESA
Arquitecte: Valeri Consultors Ass.
Superfície edificada: 3.200 m2
Duració de les obres: 8 mesos
Any de finalització: 2006
Back to Top