Productes alimentaris La Perla.

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: La Roca del Vallès
Direcció Facultativa: Miquel Padrós Ferret – MPA Enginyers
Superfície edificada: 7.113 m2
Duració de les obres: 11 mesos
Any de finalització: 2017

Back to Top