Nova Seu TELSTAR.

Edificis Industrials

Project Description

NOVA SEU TELSTAR
Ubicació: TERRASSA
Direcció Facultativa: IDP
Superfície edificada: 8.831 m2
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2010
Back to Top