Plà de les Fonts 2.

Edificis residencials

Project Description

EDIFI PLURIFAMILIAR DE 24 HABITATGES EN 2 BLOCS I PARKING SOTERRANI
Ubicació: LES FONTS DE TERRASSA
Arquitectes: Alfred Bernarl Ripoll
Superfície edificada: 4.400 m2
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2007
Back to Top