Josep Mossen Moncau.

Edificis residencials

Project Description

2 EDIFICIS PLURIFAMILIARS DE 14 I 21 HABITATGES
Ubicació: TERRASSA
Arquitecte: Montse Garcia – Cascon
Superfície edificada: 3.891,96 m2
Duració de les obres: 18 mesos
Any de finalització: 2008
Back to Top