Casa C/Domenech i Muntaner.

Reforma i Ampliació

Project Description

Ubicació: Matadepera
Direcció Facultativa: Enric LLimona
Superfície edificada: 250 m2
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2015

Back to Top