Alliance Healthcare.

Obra Nova - Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Polinyà
Direcció Facultativa: Antoni Fontela
Superfície edificada: 903 m2
Duració de les obres: 5 mesos
Any de finalització: 2015

Back to Top