Pic Vallès.

Edificis industrials

Project Description

NAUS INDUSTRIALS I COMERCIALS AVDA. DEL VALLÈS
Ubicació: TERRASSA
Enginyeria Torrella
Superfície edificada: 22.000 m2
Duració de les obres: 22 mesos
Any de finalització: 2008
Back to Top