Naus Can Petit.

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Dani Puente (DSL Enginyeria i Arquitectura)
Superfície edificada: 5.044m
Duració de les obres: 11
Any de finalització: 2021

Back to Top