Nau Ingetor, Terrassa.

Edificis industrials

Project Description

NAU INDUSTRIAL I SEU SOCIAL GRUP INGETOR
Ubicació: P.I. ELS BELLOTS DE TERRASSA
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2004
Back to Top