Nau a Sta. Perpètua de la Mogoda.

Edificis industrials

Project Description

NAU INDUSTRIAL, LH EDITORES
Ubicació: SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
Arquitecte: Jaume Colomer
Superfície edificada: 3.430 m2
Duració de les obres: 10 mesos
Any de finalització: 2006
Back to Top