Incasol – Can Jordana.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 18 HABITATGES I 5 LOCALS
COMERCIALS
Ubicació: EL MASNOU
Arquitecte: Vicky Barber Willens
Superfície edificada: 3.150 m2
Duració de les obres: 16 mesos
Any de finalització: 2006
Back to Top