Concessionari Citroën.

Edifici Industrial

Project Description

Ubicació: Terrassa
Direcció Facultativa: Bonet i Domènech
Superfície edificada: 2.500 m2
Duració de les obres: 8 mesos
Any de finalització: 2018

Back to Top