Calisso.

Edificis residencials

Project Description

EDIFICI UNIFAMILIAR DE 22 HABITATGES
Ubicació: PLAÇA CALISSÓ – CASTELLAR DEL VALLÈS
Arquitecte Pere Roca
Duració de les obres: 14 mesos
Any de finalització: 2004
Back to Top